Humor in de klas (1972-73)

  • Bij een repetitie heb ik een vraag gesteld, waarbij het woord hagepreek moet worden genoemd. Eén leerling antwoordt: hagelpreek.
  • Een jongen vertelt over zijn vogels, die ze allemaal verkocht hadden. De zebravinken nog niet, want die waren nog aan het “bruien“.
  • De leerlingen kregen op een woensdag tot halftien vrij. De week daarop vertelde ik, dat ze dan weer tot halftien vrij hadden. Waarop een leerling gevat vraagt: “Is het dan in het vervolg elke week zo?”
  • Ik hield van zingen met de klas en lette daarbij ook op de ademhaling van de leerlingen. Bij het repeteren van een bruiloftslied voor meester Van Rozen las ik een ademhalingsoefening in. “Inademen en ‘laat de band maar voorzichtig leeglopen: sss…’.” Een kind, dat dat wel leuk vond, vraagt na afloop van de les: “Laten we de volgende keer weer de band leeglopen?”
  • In het leesboek staat: De jongen was helemaal beduusd. De leerling, die hardop mag lezen, zegt: “De leerling was helemaal beduisd”
  • De gulp van de broek van een van de jongens staat open. Zegt een van de leerlingen tijdens het kringgesprek: “Er is een winkel geopend.”
  • Het woord vaderland komt in een lesje voor. Om te kijken, of ze het begrip kennen, vraag ik: “Wat is je vaderland?” Een leerling antwoordt: “De hemel”.
  • Bij het navertellen van het bijbelverhaal door een leerling kan deze niet op de naam Timotheüs komen, maar zegt: “Tomatheüs”.
  • Er moeten woorden gevormd worden, die eindigen op -tie, bv. feliciteren wordt felicitatie. H. snapt er niet veel van: opereren wordt opererentie. Daarom probeer ik het met een verhaaltje. “De dokter gaat je vader opereren. Je vader ondergaat een …” Antwoord: “opereetsie“.

Briefjes van ouders

De ouders kwamen nog niet zo snel met een mededeling op school. Ze werden eigenlijk ook een beetje buiten de deur gehouden. Correspondentie ging dan ook d.m.v. een briefje, dat de leerling meeneemt.

En aan een van de leerlingen, die nogal kletsgraag was, had ik als straf opgegeven: Schrijf op een blaadje, waarom je in de klas niet zo kletsen mag. Een deel hiervan:

Reactie

Een reactie wordt op prijsgesteld. Wilt u reageren, vul dan onderstaand formulier in en verstuur.