Kerkdienst in een park en een processie

Op de laatste vakantiedag in Rotenburg aan de Fulda wil ik nog graag een fietstochtje maken. Piet vermaakt zich met borduren.

Als ik het slotpark passeer, hoor ik zingen. Ik ga ernaartoe en het blijkt, dat er een r.k. kerkdienst plaatsvindt in de muziekkapel in het park. Natuurlijk wil ik dat wel eens meemaken. Ik zet de fiets aan de kant en ik krijg een liturgie aangeboden.

Het blijkt, dat het gaat om een feest met een kerkdienst, die Fronleichnam heet. Het is een officiële feestdag in Duitsland en het staat ook bekend als Corpus Christi of Sacramentsdag. Het wordt gevierd op de tweede donderdag na Pinksteren en ik maak het toevallig mee.

Na de eucharistie wordt er een stoet geformeerd en vertrekt de processie naar de kerk aan de rand van het park. Onder een baldakijn loopt de pastoor met een monstrans in de hand en hierin is de ouwel (het lichaam van Christus) te zien.

Het kruis gaat voorop geflankeerd door twee kaarsen. Dan volgen de kinderen, die eerste communie hebben gedaan dit jaar. En onderweg worden liederen gezongen begeleid door blazers.

Als ik dit allemaal gezien heb, maak ik nog een fietstocht door het mooie landschap.