Mezoeza

Op de foto de mezoeza, die op de deurpost van de ingang van ons appartement hangt. Het Hebreeuwse woord mezoeza betekent letterlijk ‘deurpost’, maar duidt zowel het kokertje als de opgerolde tekst aan.

Het schriftgedeelte, Deut. 6:4-9, wordt wel het ‘wachtwoord’ van het Joodse geloof genoemd, ook wel aangeduid als het ‘Sjema’. Sjema betekent ‘hoor’ en daarmee beginnen deze verzen:

“Hoor, Israël! De HEERE, onze God, is een enig HEERE! Zo zult gij den HEERE, uw God liefhebben, met uw ganse hart, en met uw ganse ziel, en met al uw vermogen. En deze woorden, die ik u heden gebiede, zullen in uw hart zijn. En gij zult ze uw kinderen inscherpen, en daarvan spreken, als gij in uw huis zit, en als gij op den weg gaat, en als gij nederligt, en als gij opstaat. Ook zult gij ze tot een teken binden op uw hand, en zij zullen u tot voorhoofdspanselen zijn tussen uw ogen. En gij zult ze op de posten van uw huis, en aan uw poorten schrijven.”

Traditiegetrouw raakt de gelovige Jood, bij het passeren van de deur, de mezoeza even aan. Velen raken daarna met dezelfde vingers hun mond aan, ten teken het Woord van God op hun lippen te willen houden.

Meer informatie? Kijk op de website Israël en de Bijbel. Ook op Wikipedia is er een artikel over te vinden.