Mijn eerste schooljaar (1968-69)

In september 1968 moest ik mijn laatste examen doen voor de hoofdakte van de kweekschool, zoals de opleiding voor onderwijzers toen heette. Dat was toen gebruikelijk, dat dit examen na de zomervakantie werd afgenomen. Daarom kon ik niet beginnen met mijn eerste klas op de Hervormde School II in Wezep.

Plattegrond van de school

Mijn eerste schooljaar had ik 37 leerlingen in de klas.

En van het schoolreisje naar de Spido in Rotterdam heb ik deze foto. Hier staat ook juf Goudt op.

In die tijd had de school nog geen telefoon. Als er iets gemeld moest worden door de ouders, werd er een briefje voor de meester meegegeven aan een oudere zus of broer of een medeleerling.