Mijn vierde schooljaar (1971-1972)

Ik had voor de tweede keer een vierde klas, nu “maar” 36 leerlingen.

Humor in de klas

Briefjes, die ik via een andere leerling werden meegegeven naar school.

Schoolkamp

Ook dit jaar gingen we met klas 6 op schoolkamp. Zo werden de ouders hierover geïnformeerd.

Een reactie wordt op prijs gesteld.