Navigeren binnen een document

Navigeren

Eén teken of regel verder of terug Pijltje
Eén woord verder of terug Ctrl + Pijltje (naar rechts of links)
Eén alinea Ctrl + Pijljte (naar beneden of boven)
Naar begin of eind van de regel Home of End
Halve pagina PageUp of PageDown
Hele pagina Ctrl + PageUp of PageDown
Naar begin of eind van het document Ctrl + Home of Ctrl + End

Selecteren

Combineer bovenstaande toetsen met de Shift.

Vensters

Maximaliseren Alt – Spatie – M (na elkaar)
Afsluiten Alt + F4

Internet

Naar de adresbalk Alt + D