Allerzielen – 2 november

Met Allerzielen worden de overledenen herdacht. Ds. André Troost scheef daar het volgende gedicht over.

DONDERDAG 2 NOVEMBER 2023, ALLERZIELEN
ZING NU EEN LIED VOOR ALLE ZIELEN
Zing nu een lied voor alle zielen
die doodstil ons zijn voorgegaan.
Wij leven, sinds zij ons ontvielen,
nog elke dag als in een waan…
Dat paradijs, zal dat ooit klaar zijn?
Wij hielden zoveel van elkaar;
de dood, die kan, die mag niet waar zijn –
leven een last, de rouw loodzwaar…
Zing nu een lied voor alle zielen
die strijdend ons zijn voorgegaan –
zij wilden voor geen keizer knielen,
wegvallend zijn zij opgestaan.
Tien, twintig, tachtig, honderd jaren
voor menigeen vol slavernij;
maar zij die het Geheim bewaren
zijn op een dag voor altijd vrij.
Zing nu een lied voor alle zielen
die zingend ons zijn voorgegaan.
Hoeveel de dood ook mag vernielen,
niets kan de Levende verslaan.
Nooit kan de nacht de dag vermoorden;
de Adem die de hemel geeft,
die zingt, tot aan het ochtendgloren –
lof zij het Licht dat eeuwig leeft!

André F. Troost
Melodie: psalm 98
Een lied voor Allerzielen

Bij het denken aan de overledenen kwamen veel geliefden boven. Er waren namen bij, die we allang verloren hebben. Ouders, mijn zus Ina, opa en oma, tantes en ooms, kortom te veel om op te noemen. We herdenken ze met liefde.