Een naamgenootje!

Op zaterdag 2 september 2023 werden we verblijd met een kleindochter. Het is het tweede kindje van Marcel en Lucia van Veen – Webbink, zoon en schoondochter van Piet en dus ook van mij.

Bijzonder verblijd was ik met de tweede naam, namelijk Hendrika. Marcel had Piet al laten weten, dat hij het meisje, dat op komst was, vernoemd zou worden naar de beide stiefvaders, dus naar de stiefvader van Lucia en zijn eigen stiefvader. Marcel heeft het zelfs over een bonus-vader.

Aangezien Lucia’s stiefvader Albert heet, is de naam vervrouwelijkt naar Albertina. Mijn doopnamen zijn Hendrikus Wouter. Ik ben vernoemd naar opoe Pol, die ik nooit gekend heb. Zij heette Hendrika en dat werd dus de tweede naam van de pasgeborene.

En haar roepnaam is Brianna. Brianna is een Keltische naam voor meisjes. De betekenis is `sterk, zuiver, eervol`

We zijn meteen de volgende dag op bezoek geweest. Moeder en kind maken het goed, evenals de vader en het zusje.