Opwekkingsmuziek

Wie het niet mocht weten: aan de basis van opwekkingsmuziek ligt een evangelische geloofsovertuiging. Daarin ligt het accent op de liefde van God, het offer van de Heere
Jezus voor alle mensen en de geloofsbeslissing die de mens neemt om dat offer aan te nemen.

De muziek is eenvoudig van aard en vaak ook nogal ritmisch. Daarom wordt deze muziek vaak met een combo uitgevoerd, meestal met een zanggroepje erbij.

In het Nederlands Dagblad van 16 juli 2020 staat een vraaggesprek met de klassieke musicus Pieter-Jan Belder. Aan hem wordt de volgende vraag gesteld:

Welke muziek vind je lelijk?

‘Ik heb een afkeer van opwekkingsmuziek. Het gebruiken van de meest alledaagse vorm van amusementsmuziek in de liturgie zal ik nooit kunnen begrijpen. Op een feest luister je ook geen kerkmuziek, maar dansmuziek. Dat je de Dodenherdenking niet omlijst met popmuziek, lijkt iedereen te begrijpen.’

En ik ben het hiermee helemaal eens.