Zingen na corona

Afgelopen zondag was ik in de kerk in Geldermalsen. Daar zag ik in de kerkbode van Tiel en Tuil “De kerk roept” van 19 oktober 2021 de volgende column.

Met instemming en toestemming van de auteur neem ik dit hier op.